Antwoorden op enkele vragen vanwege ACOD

We gaan in op enkele programmapunten die door een vakorganisatie in de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector werden geformuleerd.
 

Lees meer

Antwoorden op enkele vragen vanwege de AAP/WP-geleding

We gaan in op enkele vragen die door de AAP/WP-geleding (assisterend academisch en wetenschappelijk personeel) in de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector werden gesteld (Nederlands + Engels).

We formulated some reactions to questions that have been asked by the group of AAP/WP (assistants and other researchers) with respect to the coming elections of rector and vicerector (Dutch + English).

Lees meer

Enkele aandachtspunten die vooral voor het ATP van belang zijn

De universiteit is een gemeenschap van academici, studenten en ondersteunend personeel die allen bijdragen tot haar kerntaken: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Bij het uitvoeren van elk van die kerntaken zijn vertrouwen, samenwerking en een dosis pragmatisme nodig.

Lees meer