Waarom we opnieuw kandidaat zijn?

Gewoon omdat we de UGent echt graag zien en we onze ervaring en energie graag ten dienste willen stellen. Tijdens de vorige stemrondes behaalden we telkens ca. 60% van de stemmen. Dit toont dat ons project binnen de universiteit op een brede steun kan rekenen. Dat geeft moed en zorgt ervoor dat we nog steeds 'goesting' hebben en even gedreven zijn als bij het begin van de campagne.

Met welk programma we naar u toe stappen?

Ons programma bleef en blijft stevig overeind. Er is uiteraard rekening gehouden met feedback tijdens onze campagne. Zo bleek in juni dat er geen draagvlak is voor de concrete voorstellen die we toen formuleerden in verband met de aanstelling van extra vicerectoren. Omdat we gaan voor leiderschap dat gestoeld is op inspraak en omdat het gebrek aan draagvlak duidelijk was, staan we niet langer achter deze specifieke voorstellen. Ze zijn wat ons betreft dan ook een afgesloten hoofdstuk.

We zetten in op een sterk inhoudelijk verhaal, gekoppeld aan rust en sereniteit. Bovendien gaan we voor een positief leiderschap, weloverwogen en vastberaden. Onze kandidatuur vertrekt vanuit een sterk geloof in het kunnen van de universiteit en haar medewerkers. De UGent is een performante onderwijs- en onderzoeksinstelling die internationaal hoog wordt gewaardeerd, en daar mogen we met z'n allen trots op zijn. De bloei van onze instelling is mede het resultaat van het beleid van de uittredende rector en vicerector. Daar willen we op voortbouwen, maar tegelijk leggen we ook nieuwe klemtonen.

Vertrouwen staat centraal in ons programma. We willen af van de overdaad aan regels en voorschriften, zodat de medewerkers in vertrouwen en met meer vrijheid, maar ook met meer verantwoordelijkheid, hun werk kunnen doen. Participatie en overleg behoren tot het DNA van onze instelling. "Niets over ons zonder ons", het lijkt niet meer dan een slogan, maar daar komt het voor ons in essentie op neer. Samen de beslissingen nemen die ons allen aanbelangen, en die ook samen uitvoeren. Een derde pijler is maatschappelijke betrokkenheid. We zijn er sterk van overtuigd dat het democratiseringsproces van het hoger onderwijs een tweede adem moet krijgen. Onze universiteit moet daar een belangrijke rol in spelen, via maatregelen die de instroom bevorderen van jongeren die traditioneel de weg naar de universiteit niet of moeilijk vinden. Infocampagnes, voorbereidingstrajecten, oriëntatieproeven en bijscholingen kunnen daartoe bijdragen. 

We willen ook meer aandacht voor loopbaanontwikkeling. De universiteit moet meer kansen scheppen om door te groeien, zowel voor (jonge) onderzoek(st)ers als voor medewerk(st)ers uit administratieve en technische diensten. Ten slotte moeten bestaande financieringsmodellen bijgestuurd worden, in overleg met de overheid en met de andere kennisinstellingen. Ze moeten samenwerking aanmoedigen, en minder aanzetten tot overdreven onderlinge competitie.

Dit zijn enkele kernpunten uit ons programma waarmee we het verschil willen maken. Andere belangrijke kwesties zullen de beleidsagenda bepalen, zoals de integratie van UZ Gent en UGent. Ook in de behandeling van dit dossier zijn overleg en vertrouwen essentieel. We weten dat het integratieproces op dit moment zeer grondig wordt voorbereid, en zijn ervan overtuigd dat dit succesvol zal verlopen. Het samenbrengen van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in één instelling, zal toelaten om de gezondheidszorg van de toekomst mee vorm te geven.

Popular articles

Waarom we opnieuw kandidaat zijn?
Why we are candidates again?