Rector/vicerector-verkiezingen aan de Universiteit Gent: we gaan er samen voor

Tijdens de eerste stemcyclus behaalden we vijf keer na elkaar een zeer mooi resultaat, maar er werd geen 2/3-meerderheid bereikt. Daarom startte op 29 mei de tweede stemcyclus, die opnieuw (maximaal) vijf stemrondes omvat.

Omdat we verdere polarisatie wilden vermijden en omdat velen dit vroegen (zowel binnen de Universiteit Gent als daarbuiten), is er de voorbije weken overleg geweest tussen Guido & Sarah en onszelf. Het programma van Guido & Sarah werd met het onze vergeleken, en vice versa. Dat leverde veel gelijkenissen op, maar ook een aantal elementen die wel in het ene maar niet in het andere programma aan bod kwamen.

Na heel wat wikken en wegen, en uitgaande van onderling vertrouwen dat stap voor stap werd opgebouwd, zijn we tot een gezamenlijk programma gekomen dat de belangrijkste elementen van onze oorspronkelijke programma's omvat en waar we met z'n allen ten volle achter staan. We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van dit programma een heel goede zaak zou zijn voor onze universiteit en voor de UGent'ers.

We willen de rector en vicerector zijn van iedereen. Daarom hebben we een aantal belangrijke doelstellingen die werden aangeleverd door Guido & Sarah in ons vernieuwde programma opgenomen. De uitdrukkelijke wens – van ons en van velen – om visies samen te brengen, verbinding na te streven en een ambitieus project te realiseren, heeft op die manier geleid tot een programma dat nog sterker is dan onze initiële programma's.

De lastige situatie die was ontstaan tijdens/na de eerste stemcyclus wordt via dit alles omgezet in positieve acties die onze universiteit zullen versterken. We zijn er de voorbije weken in geslaagd om bruggen te bouwen, de polarisatie achter ons te laten en tot een gezamenlijk project voor de universiteit te komen.

We leggen dit project nu aan de kiezers voor, met de steun van Guido & Sarah en vele anderen. We hopen vanzelfsprekend ook op jullie massale steun, zodat we de verkiezingsprocedure kunnen afronden en met z'n allen aan de toekomst van onze universiteit kunnen bouwen.

Rik Van de Walle, kandidaat-rector
Mieke Van Herreweghe, kandidaat-vicerector

Popular articles

Ghent University rector/vice-rector elections: let’s do this together
Rector/vicerector-verkiezingen aan de Universiteit Gent: we gaan er samen voor