Antwoorden op enkele vragen vanwege de AAP/WP-geleding

We gaan in op enkele vragen die door de AAP/WP-geleding (assisterend academisch en wetenschappelijk personeel) in de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector werden gesteld (Nederlands + Engels).

We formulated some reactions to questions that have been asked by the group of AAP/WP (assistants and other researchers) with respect to the coming elections of rector and vicerector (Dutch + English).

Lees meer

Antwoorden op enkele vragen vanwege ACOD

We gaan in op enkele programmapunten die door een vakorganisatie in de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector werden geformuleerd.
 

Lees meer

De universiteit moet een motor voor sociale mobiliteit zijn

Het merendeel van de huidige universiteitsstudenten, zeker in Vlaanderen, is blank en afkomstig uit de middenklasse", zegt kandidaat-rector Rik Van de Walle. Hij vraagt zich af hoe dat komt. Pleidooi voor een universiteit die de ambitie heeft om álle getalenteerde jongeren aan te spreken. En dus ook voor een toekomst vol schakeringen.

Lees meer

Streven naar 50/50-verhouding omdat het een evidentie is

Rik en Mieke schuiven concrete beleidsvoorstellen naar voren om gendergelijkheid aan de UGent een evidentie te maken. Een aantal leidinggevende vrouwen aan de UGent onderschrijven de maatregelen en getuigen hierbij dat we moeten durven een versnelling hoger schakelen.

Lees meer

Voor een open huis van vertrouwen

De Universiteit Gent moet vooral een huis zijn waar je naar opkijkt omdat het kwaliteit biedt. En waar je durft binnen stappen. Een inhoudelijk en historisch rijk, open huis van vertrouwen. Dat moeten we zijn.
Lees meer

"Er is te veel concurrentie tussen onze universiteiten"

Rik Van de Walle wil samenwerken, over instellingsgrenzen heen. Hij licht dit toe in een interview met De Standaard. Hij pleit bovendien voor meer maatschappelijke betrokkenheid. We leven in een post-truth-tijd. Net nu zijn feiten, een verifieerbare waarheid en nuancering cruciaal. Die kunnen onze academici aanleveren.

Lees meer