De universiteit moet motor voor sociale mobiliteit zijn

Meer voluntarisme, en zelf de stap zetten naar jongeren die anders de weg naar ons wellicht niet gaan vinden: het is een maatschappelijke uitdaging waar de hele universitaire gemeenschap een rol kan in spelen. Laat dit dus een oproep zijn om die 'challenge' aan te gaan. Samen kunnen we een verschil maken.

Lees meer

Naar een sterkere verankering van duurzaamheid binnen de Universiteit Gent

Een definitie van duurzaamheid geven is niet gemakkelijk, maar wij sluiten ons aan bij de omschrijving van de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future” (het Brundtlandrapport, 1987) waar het volgende gesteld wordt:
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Lees meer

Financiering wetenschappelijk onderzoek: 'Overdreven competitiviteit werkt contraproductief'

Competitie kan stimulerend zijn en is dus nodig, ook in de onderzoekswereld. Maar wanneer sprake is van overdreven competitiviteit, werkt ze contraproductief', schrijven kandidaat-rector en kandidaat-vicerector van de UGent Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe.

Lees meer

UGent Women's Strike: 'Universiteit moet op aantal vlakken versnelling hoger schakelen'

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, respectievelijk kandidaat-rector en -vicerector aan de Universiteit Gent, steunen de 'Women's Strike' van 8 maart en schuiven vijf concrete beleidsvoorstellen naar voren. 'We moeten durven onderzoeken of er niet meer gendersensitieve maatregelen nodig zijn met betrekking tot de aanwerving en bevordering van academici.'
Lees meer

"Hoe meer doctoraten, hoe meer wetenschappelijke kennis. Maar is dat wel zo?"

Is een nog sterkere toename van het aantal doctoraten in elk vakgebied even noodzakelijk of wenselijk? In een opiniestuk in De Morgen durven Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe nadenken over meer dan wel minder doctoraten.
Lees meer